col·laboracio externa

Participacions en jornades, congressos, seminaris relacionats amb el lloc de treball. Vinculat a un espai d'intercanvi posterior amb la resta de l'equip.

Els objectius específics de la formació externa són els de donar resposta a les necessitats individuals de reciclatge personal dels professionals que desitgin especialitzar-se en temàtiques no contemplades en el catàleg de formació interna i que tingui estreta relació amb el seu lloc laboral, contribuint així a l'aprenentatge i especialitat dels nostres professionals i augmentant en qualitat i competència tècnica.