ACLARIMENTS

Algunes notes explicatives sobre el pla de formació 2017 de PROGESS

 

 

1. El màxim d'hores anuals de formació interna que es computaran com a treballades, fora o dins de l’horari laboral, serà l’equivalent al nombre d'hores de contractació setmanal.*

 

 

2. Continuem amb la formació online. Podeu trobar l'oferta al bloc de Noves Tecnologies. 3 hores de formació online comptarien com 1 h. treballada.

 

3. Les accions formatives que computen com a treballades seran les que tinguin relació amb el lloc de treball. Es pot participar d’accions formatives no relacionades amb el lloc de treball fora de l’horari laboral i sense computar les hores al projecte.

 

4. Hi ha formacions dissenyades específicament per a un equip en concret que poden ser de caràcter obligatori per als professionals. L'adjudicació pot ser directa del coordinador/a de projecte.

 

5. La formació en idiomes: Es podrà cursar a càrrec de l'empresa formació en llengües estrangeres (francès i anglès). Les hores de formació en llengües estrangeres no són computables com a hores treballades, exceptuant quan sigui un requeriment explícit dins del contracte vinculat al lloc de treball. Es podrà cursar a càrrec de l'empresa formació en català a través del conveni de col•laboració amb el CNL, fins al nivell Intermedi Intensiu (II) inclòs. La formació en català no és computable com a hores treballades ja que és un requeriment implícit al lloc de treball. Només es podrà cursar un curs de formació en idiomes a l'any pagat per l'empresa.

 

6. Es pot participar de la formació interna, un cop esgotades les hores anuals de formació, sempre i quan els participants posin hores pròpies i no afecti al funcionament del servei.

 

7. L’empresa no obliga a un mínim d’hores de formació, excepte si existeixen compromisos establerts a la documentació contractual amb el client. En el cas que hi hagi alguna formació obligatòria es realitzarà dins l'horari laboral o en cas contrari amb consentiment signat del participant.

 

8. L’aprovació de la inscripció anirà en funció de la relació i adequació al lloc de treball, del nombre de places disponibles i de les hores de formació ja realitzades.

 

9. Tenen prioritat en la inscripció els perfils professionals específics de l’acció formativa.

 

10. Un cop adjudicada l'acció formativa, l'assistència al curs és obligatòria.

 

11. Es pot realitzar la baixa d'un curs adjudicat fins a 48 hores d'antelació. En el cas que la persona falti a una acció formativa sense comunicar-ho amb 48 h. d'antelació quedarà suspès de la resta d'accions formatives a les quals estigui inscrit l'any vigent.

 

12. El cost mitjà per persona de cada plaça formativa és de 175 € (plaça per persona i curs). Si es falta a alguna acció formativa al•ludim a la consciència i responsabilitat individual per la despesa que suposa per a l'empresa.

 

13. Els continguts dels cursos s'ajustaran al perfil dels participants inscrits abans de l’inici de l’acció formativa.

 

14. El nombre mínim d'inscrits per acció formativa per fer-la és de 10 persones. En el cas que no s'arribi al mínim d'inscripcions, l'activitat quedarà anul•lada. En el cas de les càpsules TIC el nombre mínim d'inscrits ès de 5 persones.

 

15. La formació externa a aquest catàleg formatiu segueix vigent amb el mateix import, un màxim de 240€ per curs, un cop l'any. La formació externa no és acumulable. El criteri d'adjudicació serà: accions formatives, congressos, seminaris i/o jornades relacionades amb el lloc de treball i que no oferim des del Departament de formació. La formació externa no té càrrec a hores treballades, són hores pròpies. El participant realitzarà la inscripció i pagarà per avançat l'import de l'activitat i un cop finalitzada l'acció es procedirà a la devolució de l'import de l'activitat, juntament amb el qüestionari de satisfacció i certificat de participació de l'activitat.


16. Pot participar del pla de formació de Progess tots els professionals titulars d'un lloc de feina amb una contractació d'almenys tres mesos de durada.

Podran participar les treballadores/s en situació de risc durant l'embaràs pel lloc de treball o durant el permís de maternitat / paternitat. L’assistència, en aquests casos serà de caràcter voluntàri amb la responsabilitat per part del treballador/a.

No podran participar suplents, talleristes, persones que estan en excedència o persones amb una baixa mèdica (ILT).


Aquesta situació forma part del paquet de mesures de conciliació de l'empresa PROGESS SL.

 

 

Per accedir a la formació inclosa al catàleg primer heu d’acordar amb el vostre responsable o director/a del centre. Un cop us l’hagi aprovat heu d'omplir la fitxa d'inscripció a la web, O bé, enviant un Mail a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. , detallant: Codi i nom de l'acció formativa. Si tries fer-ho en hores pròpies o hores treballades. Dades personals (nom, cognoms, Mail, telèfon, centre de treball i titulació).

* Nota 1: El número d'hores de formació es podria veure modificat en funció de l'especificitat dels serveis, requeriments dels clients i/o convenis de referència.