acció social

Gestionem serveis que tenen per principal finalitat la millora en l'autonomia personal i qualitat de vida de persones que requereixen una atenció social específica, ja sigui de manera continuada en el temps o en situacions d’urgència o emergència social

Els serveis que gestionem són molt diversos tant pel que fa als grups poblacionals (infants, joves, famílies, gent gran, persones en situació d'exclusió social, etc.), com a la tipologia del recurs (centres residencials, centres de dia, dispositius estacionals, serveis en medi obert, centres d’urgències i emergències socials, etc.).

06.01

INDEX - ACCIÓ SOCIAL


1018 -La transformació de conflictes i les pràctiques restauratives en entorns amb diversitat cultural

1118 - L'armari pels abrics. Curs sobre diversitat sexual i de gènere.

1218 - Eines de Teatre Social. El Teatre Fòrum aplicat a contextos educatius.

1318 -Intervenció en l’abús sexual a menors. Conceptualitzacio – Detecció - Actuació.

1418 – Convivència i gestió positiva del conflicte: comunicació no violenta i intervenció social amb joves

1518 – Curs enfocament del marc lògic

1618 – Laboratori i enfocament del marc lògic

1718 – L’avaluació de l’impacte dels programes socials

1818 – La intervenció comunitària a través de l'art: la fotografia com a eina d'intervenció social amb infants, joves, sense sostre i gent gran

1918 - El arte de la persuasión para la gestión de las resistencias/objeciones en el contexto de atención social

2018 - Laboratorio de técnicas persuasivas en el ámbito social

2118 - Introducción a la psicopatología y enfermedad mental en jóvenes y adolescentes para educadores y profesionales de la intervención social

2218 -El Dret al plaer: Eines de prevenció i acompanyament a les diverses sexualitats de la gent jove

2318 - Mirades creuades aprofundiment: incorporem la perspectiva interseccional a la intervenció social

2418 - Curs sobre violències de gènere. Eines per a la seva comprensió, prevenció i detecció.

2518 - La Teràpia Familiar Sistèmica, una perspectiva de visió ampliada pel treball social, infantil i la intervenció social

2618 - Laboratori i anàlisi de casos des de la visió de teràpia familiar sistèmica

2918 -El rol de l'espai públic com a mediador en la configuració social